CME Consultancy

Motto

Oren zijn niet alleen bedoeld om mee te horen, maar vooral om mee te luisteren.

Kennisgebieden

-       IT Projecten leiden.

-       Werkprocessen analyseren, beschrijven en verbetervoorstellen introduceren en implementeren.

-       Begeleiden migratieprojecten.

-       AVG implementatie.

-       Onderzoek en advies over cyberveiligheid en informatiebeveiliging.

-       Intermediair: IT-tolk tussen klant en leverancier.

-       Onderzoek naar en screening van passende IT leveranciers.

-       Database ontwikkeling (Access) / BI: ontwarren van databestanden en samenvatten tot (management)informatie (Qlikview, Access en Excel).

-       Trainen, ontwikkelen en schrijven van lesmateriaal.

-       Werkprocessen vereenvoudigen door de bouw van Office handigheidjes (VBA) en sjablonen.

Kwaliteiten

-       30 jaar IT ervaring.

-       Gedreven en toegewijd aan betrokken collegaís en de opdracht.

-       Flexibel; in staat om snel te anticiperen op nieuwe situaties, pionier.

-       Orde in de chaos scheppen.

-       Pro actief.

-       Snel tot de kern komen; processen doorzien en verbeteringen kunnen aandragen.

-       Creatief in het vinden van oplossingen; buiten de box denken.

-       Doorzetten.

-       Nieuwsgierig en leergierig; (ook nog onbekende) zaken echt willen weten.

-       Snelle leerling, breed inzetbaar.

-       Zakelijke verhoudingen begrijpen.

-       Praktisch en duidelijk documenteren en communiceren.

-       Vriendelijk en empathisch voorkomen; de mens staat centraal.

Opleiding

Bedrijfskunde (post HBO), propedeuse psychologie (via OU), cursus ethisch hacken, cursus CIPP/E en CIPM (AVG implementatie).

E-mail

christine[at]cmeconsultancy.nl

Tarieven

Consultancy 75 euro per uur, Training 100 euro per uur, reiskosten 19 cent per kilometer, reistijd wordt berekend afhankelijk van de reislocatie.

Recente werkervaring

IT projecten leiden

-       Migratie naar Windows Server 2016 en Office 365 voor een organisatie met 50 medewerkers. Taken: opzetten en onderhouden projectplan, draaiboek, planning, documentatie voor medewerkers, testen, communicatie en afstemmen met leveranciers.

-       Implementatie AVG wetgeving (het recht op bescherming van persoonsgegevens). Taken: ontwikkelen privacy- en informatiebeveiligingsbeleid, het opzetten van een verwerkingsregister, controle privacyverklaring, advies.

-       Intermediair tussen huisartsen en apothekers en software leveranciers van patiŽntsystemen en LSP. Taken: bijwonen landelijke overleggen, testen software, ontwikkelen standaard procedures, schrijven van tips en trucs voor doelgroep, helpdesk, opzetten registratiesysteem met gestelde vragen, analyse data en productie van managementinformatie.

-       Onderzoek naar beschikbare toets systemen om Office kennis bij medewerkers te meten. Taken: onderzoek naar leveranciers, samenvatten stand van zaken voor de projectgroep, voorzitten overleg, pilot opzetten en evalueren, advies.

Onderzoek en advies

-       Onderzoek naar Document Management Systeem leveranciers.

-       Advies over inzet van de cloud.

-       Onderzoek en advies naar de inzet MS Office 365 voor optimale werkprocessen.

-       Onderzoek naar methoden tot bevorderen van cyberveiligheid. Onder andere projecten om bewustwording te creŽren, veilig emailen, begeleiding van ethisch hacken.

-       Nieuwsbrief met praktische tips en trucs voor MKB rondom het onderwerp cyberveiligheid.

Datastromen en werkprocessen ordenen

-       Ontwikkeling Leerlingen informatie systeem voor opleidingsinstituut in de metaalbranche.

-       Systeem voor bijhouden IT projecten, met rapportages voor directie- en midden management.

-       Qlikview inzet voor diverse Thuiszorgorganisaties (VVT branche): ontsluiten Nedap ONS en TIS database gegevens. Productie van managementrapportages met name zorg (intra- en extramuraal)- en financieel georiŽnteerd.

-       Ontwikkeling registratiesysteem ten behoeve van het beheer van een wagenpark. Het systeem bevat invoerschermen, financiŽle rapportage en invoercontrole procedures, importprocedure voor het toevoegen van externe gegevens, koppeling naar personeelssysteem.

-       Ontwikkeling CliŽnt administratie systeem voor een psychologiepraktijken.

-       Ontwikkeling relatiebeheer systeem voor cultuurbedrijf, met uitgebreide selectiemogelijkheden en exportfuncties.

-       Database voor registratie huurwoningen, huurders en verhurende partijen. Uitgebreide rapportages, correspondentie (huurcontracten, huurverhogingen, controlelijsten, kerstkaarten systeem) en uitgebreide zoekfuncties naar beschikbare woningen.

Trainen

MS Office (t/m versie 365) en maatwerk programmaís.

-       Doceren aan klassikale groepen of individuele les. Taken: afstemmen lesinhoud met opdrachtgever, ontwikkelen maatwerk lesstof, naslagwerk en presentatie, doceren.

-       Cursus Ďveilig iPhone gebruikí en MS Teams ontwikkeld en gedoceerd.

-       Ontwikkelen lesmateriaal voor optimale inzet MS Teams en SharePoint.